Weekend- & avonddienst

Weekend- & avonddiensten bij Croon Mondzorg

Onze regio kent sinds jaren een uitstekende regeling voor de opvang van spoedgevallen.

Let op! Deze weekend en avonddienst is niet bedoeld voor problemen die redelijkerwijs kunnen wachten tot de praktijk van uw eigen tandarts weer bereikbaar is.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, uitgevallen tanden, een nabloeding of een acute ontsteking.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp, voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar uw eigen tandarts terug verwezen. Tijdens de weekeinddienst/avonddienst dient een behandeling contant afgerekend te worden. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw Zorgverzekeraar.

De avonddienst loopt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur. De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 12:00 uur tot maandagochtend 8.00 uur.

Voor spoedgevallen kunt u bellen met Tandartsenpost Brabant: 013 – 222 5 000

Croon Mondzorg

Eikenbosch 2,
5056 GB Berkel-Enschot